Ministerstvo zdravotnictví ČR

Ministerstvo zdravotnictví - Protikoronavirová opatření v ČR

Roušky v ČR od 01. září 2020

Ministerstvo zdravotnictví ČR informuje:

Ministerstvo zdravotnictví - Protikoronavirová opatření v ČR

Další informace na adrese: koronavirus.mzcr.cz


Ministerstvo zdravotnictví

Uvolňovaná opatření platná od 22.06.2020

POVOLUJE SE

22. června 2020

 • Konání veletrhů a dalších hromadných akcí s maximální účastí do 5000 osob ve stejný čas (za splnění podmínky rozdělení návštěvníků do sektorů s vlastním zázemím – toalety, občerstvení, vchod apod. a s maximálním počtem 1000 osob na jeden sektor.);
 • divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, oslavy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí nejvýše 1000 osob ve stejný čas;
 • konání hromadných akcí ve venkovních i vnitřních prostorách s účastí nejvýše ve stejný čas 1000 osob;
 • organizovaný trénink nebo zápas sportovců na venkovním i vnitřním sportovišti s účastí nejvýše ve stejný čas 1000 osob;
 • svatby s účastí nejvýše ve stejný čas 1000 osob;
 • bohoslužby s účastí nejvýše ve stejný čas 1000 osob;
 • provoz muzeí, galerií, výstavních síní a dalších podobných zařízení s účastí ve stejný čas nejvýše 1000 osob;
 • provoz divadel, kin, koncertních síní, cirkusů a podobných provozů s účastí nejvýše 1000 osob;
 • provoz vnitřních prostor hradů, zámků a dalších podobných kulturních památek s účastí ve stejný čas nejvýše 1000 osob;
 • provoz i nízkoteplotních saun
 • přítomnost nejvýše 1000 osob ve stejný čas na přírodních a umělých koupalištích;
 • přítomnost neomezeného počtu osob v rámci skupinových léčebných procedur v lázeňských zařízeních;
 • poskytovat služby v jídelně lázeňských zařízení bez omezení 

 

POVOLUJE SE

1. července 2020

 • přítomnost osob v prostorách provozoven stravovacích služeb mezi 23. a 6. hodinou;
 • odložení roušky, resp. zrušení plošné povinnosti nosit roušku či jiné ochrany úst a nosu ve všech venkovních i vnitřních prostorech, povinnost nošení roušek zůstane výhradně v lokálních ohniscích.

Další informace na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví


Ministerstvo zdravotnictví, průmyslu a obchodu, školství, mládeže a tělovýchovy

Harmonogram uvolňování podnikatelských činností

Harmonogram uvolňování podnikatelských činností, opatření ve školách a v sociálních službách v příloze:

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
harmonogram-uvolnovani-podnikatelskych-cinnosti-k-24.4.2020.pdf 522.1 Kb

Ministerstvo zdravotnictví

Zákaz volného pohybu osob na území ČR

Ministerstvo zdravotnictví nařizuje nové mimořádné opatření.

Opatření v příloze:

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
6.4.2020-mzdr-15190-2020-4-mo-omezeni-pohybu-osob-s-vyjimkami.pdf 248.1 Kb

Ministerstvo zdravotnictví

Zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb

Ministerstvo zdravotnictví na řizuje nové mimořádné opatření.

Opatření v příloze:

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
6.4.2020-mzdr-15190-2020-3-mo-maloobchodni-prodej-a-prodej-sluzeb-v-provozovnach-1.pdf 251.8 Kb

Ministerstvo zdravotnictví ČR

Doporučení k používání ochranných prostředků

Doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR v příloze:

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
doporucenimzcr.pdf 1023.1 Kb

Informace Ministerstva zdravotnictví - Mimořádné opatření

Nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19

Informace v příloze:

Další informace na stránkách Ministerstva zdravotnictví

http://www.mzcr.cz

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
mzdr-zakaz.pdf 214 Kb