Podané žádosti 2022
Dětské hřiště Lomec

S podporou nadačního příspěvku Nadace ČEZ


Rozšíření mateřské školy Cvrček Strážkovice

Poskytovatel dotace Jihočeský kraj