Podané žádosti 2022

Vybavení KD Strážkovice a Knihovny obce Strážkovice

Poskytovatel Státní zemědělský intervenční fond

Úprava veřejného prostranství ve Strážkovicích

Úprava veřejného prostranství ve Strážkovicích

Dotační program: Program rozvoje venkova 

Název projektu: "Vybavení KD Strážkovice a knihovny obce Strážkovice"

Podání žádosti: 18.08.2022

Realizace: do 31.01.2023

  • Celkové náklady:         482.589,- Kč
  • Dotace:                         386.071,20 Kč
  • Spoluúčast obce:          96.517,80 Kč

Popis projektu: Realizací  projektu bude vyřešen špatný a nedostatečný stav zařízení kulturního domu Strážkovice a rovněž knihovny obce Strážkovice. Předmětem projektu je pořízení dtobného hmotného majetku - nových židlí a stolů pro využití v kulturním domě Strážkovice a nových židlí pro použití v knihovně obce Strážkovice.

Cíl projektu: Realizací projektu se zvýší kvalita používání zařízení kulturního domu Strážkovice a obecní knihovny - pořízení 200 ks nových židlí do sálu kulturního domu, 40 ks nových stolů do sáli kulturního domu a 40 ks nových židlí do knihovny obce Strážkovice.