Životní prostředí a ekologie

Informace občanům o komunálních odpadech za rok 2023

Obec Strážkovice informuje dle § 60, odst. 4 zákona 541/2020 Sb. o odpadech, občany obce Strážkovice o produkci komunálních odpadů, nakládání s nimi, plnění separačních cílů a využití třídící slevy za rok 2023.

Informace v příloze:

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
informace-obcanum-obec-strazkovice-o-odpadech-za-rok-2023-final.pdf 1618.6 Kb

Informace občanům o komunálních odpadech za rok 2022

Obec Strážkovice informuje dle § 60, odst. 4 zákona 541/2020 Sb. o odpadech, občany obce Strážkovice o produkci komunálních odpadů, nakládání s nimi, plnění separačních cílů a využití třídící slevy za rok 2022.

Informace v příloze:

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
informace-obcanum-obec-strazkovice-o-odpadech-za-rok-2022-final.pdf 1599.7 Kb

Osvědčení o úspoře emisí za rok 2022

Obec Strážkovice obdržela od společnosti EKO-KOM, a.s. osvědčení za rok 2022 o úspoře emisí CO2 ve výši 33,202 tun a úspoře energie ve výši 895.210 MJ.

Obec Strážkovice a její občané tak přispěli ke zlepšení životního prostředí a snížení uhlíkové stopy.

Děkujeme všem spoluobčanům, kteří se zapojili do sběru tříděného odpadu a věříme, že jsme ostatní přesvědčili o tom, že třídění komunálního odpadu má smysl.

Osvědčení o úspoře emisí za rok 2022

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
priloha-1217133131-2-certifikat-lca-za-rok-2022.pdf 273.4 Kb

Osvědčení o úspoře emisí za rok 2021

Obec Strážkovice obdržela od společnosti EKO-KOM, a.s. osvědčení za rok 2021 o úspoře emisí CO2 ve výši 24,818 tun a úspoře energie ve výši 658.367 MJ.

Obec Strážkovice a její občané tak přispěli ke zlepšení životního prostředí a snížení uhlíkové stopy.

Děkujeme všem spoluobčanům, kteří se zapojili do sběru tříděného odpadu a věříme, že jsme ostatní přesvědčili o tom, že třídění komunálního odpadu má smysl.

Osvědčení o úspoře emisí za rok 2021


Osvědčení o úspoře emisí za rok 2020

Obec Strážkovice obdržela od společnosti EKO-KOM, a.s. osvědčení za rok 2020 o úspoře emisí CO2 ve výši 25,462 tun a úspoře energie ve výši 665.661 MJ.

Obec Strážkovice a její občané tak přispěli ke zlepšení životního prostředí a snížení uhlíkové stopy.

Děkujeme všem spoluobčanům, kteří se zapojili do sběru tříděného odpadu a věříme, že jsme ostatní přesvědčili o tom, že třídění komunálního odpadu má smysl.

Osvědčení o úspoře emisí za rok 2020


Osvědčení o úspoře emisí za rok 2019

Obec Strážkovice obdržela od společnosti EKO-KOM, a.s. osvědčení za rok 2019 o úspoře emisí CO2 ve výši 24,430 tun a úspoře energie ve výši 700.354 MJ.

Obec Strážkovice a její občané tak přispěli ke zlepšení životního prostředí a snížení uhlíkové stopy.

Děkujeme všem spoluobčanům, kteří se zapojili do sběru tříděného odpadu a věříme, že jsme ostatní přesvědčili o tom, že třídění komunálního odpadu má smysl.

Osvědčení o úspoře emisí za rok 2019


Osvědčení o úspoře emisí za rok 2018

Obec Strážkovice obdržela od společnosti EKO-KOM, a.s. osvědčení za rok 2018 o úspoře emisí CO2 ve výši 24,921 tun a úspoře energie ve výši 706.609 MJ.

Obec Strážkovice a její občané tak přispěli ke zlepšení životního prostředí a snížení uhlíkové stopy.

Děkujeme všem spoluobčanům, kteří se zapojili do sběru tříděného odpadu a věříme, že jsme ostatní přesvědčili o tom, že třídění komunálního odpadu má smysl.

Osvědčení o úspoře emisí za rok 2018


Osvědčení o úspoře emisí za rok 2017

Obec Strážkovice obdržela od společnosti EKO-KOM, a.s. osvědčení za rok 2017 o úspoře emisí CO2 ve výši 23,262 tun a úspoře energie ve výši 639.396 MJ.

Obec Strážkovice a její občané tak přispěli ke zlepšení životního prostředí a snížení uhlíkové stopy.

Děkujeme všem spoluobčanům, kteří se zapojili do sběru tříděného odpadu a věříme, že jsme ostatní přesvědčili o tom, že třídění komunálního odpadu má smysl.

Osvědčení o úspoře emisí za rok 2017


Osvědčení o úspoře emisí za rok 2016

Obec Strážkovice obdržela od společnosti EKO-KOM, a.s. osvědčení za rok 2016 o úspoře emisí CO2 ve výši 21,721 tun a úspoře energie ve výši 595.757 MJ.

Obec Strážkovice a její občané tak přispěli ke zlepšení životního prostředí a snížení uhlíkové stopy.

Děkujeme všem spoluobčanům, kteří se zapojili do sběru tříděného odpadu a věříme, že jsme ostatní přesvědčili o tom, že třídění komunálního odpadu má smysl.

Osvědčení o úspoře emisí za rok 2016


Osvědčení o úspoře emisí za rok 2015

Obec Strážkovice obdržela od společnosti EKO-KOM, a.s. osvědčení za rok 2015 o úspoře emisí CO2 ve výši 22,266 tun a úspoře energie ve výši 515.046 MJ.

Obec Strážkovice a její občané tak přispěli ke zlepšení životního prostředí a snížení uhlíkové stopy.

Děkujeme všem spoluobčanům, kteří se zapojili do sběru tříděného odpadu a věříme, že jsme ostatní přesvědčili o tom, že třídění komunálního odpadu má smysl.

Osvědčení o úspoře emisí za rok 2015


Osvědčení o úspoře emisí za rok 2014

Obec Strážkovice obdržela od společnosti EKO-KOM, a.s. osvědčení za rok 2014 o úspoře emisí CO2 ve výši 13,721 tun a úspoře energie ve výši 309.134 MJ. Díky činnosti společnosti EKO-KOM, a.s. a spolupracujících subjektů, tak v roce 2014 bylo v rámci recyklace papíru, plastů, skla, kovů a nápojových kartonů uspořeno celkově 17.571.486 GJ energie, tedy zhruba tolik, kolik v průměru spotřebuje za rok 200.000 domácností. Systém EKO-KOM přispěl ke snížení emisí o 745.270 tun CO2 ekvivalentu.

Obec Strážkovice a její občané tak přispěli ke zlepšení životního prostředí a snížení uhlíkové stopy.

Děkujeme všem spoluobčanům, kteří se zapojili do sběru tříděného odpadu a věříme, že jsme ostatní přesvědčili o tom, že třídění komunálního odpadu má smysl.

Osvědčení o úspoře emisí za rok 2014


Osvědčení o úspoře emisí za rok 2013

Obec Strážkovice obdržela od společnosti EKO-KOM, a.s. osvědčení za rok 2013 o úspoře emisí CO2 ve výši 11,105 tun a úspoře energie ve výši 251.992 MJ. Díky činnosti společnosti EKO-KOM, a.s. a spolupracujících subjektů, tak v roce 2013 bylo v rámci recyklace papíru, plastů, skla, kovů a nápojových kartonů uspořeno celkově 27.953.183 GJ energie, tedy zhruba tolik, kolik v průměru spotřebuje za rok 310.000 domácností. Systém EKO-KOM přispěl ke snížení emisí o 1.176.339 tun CO2 ekvivalentu.

Obec Strážkovice a její občané tak přispěli ke zlepšení životního prostředí a snížení uhlíkové stopy.

Děkujeme všem spoluobčanům, kteří se zapojili do sběru tříděného odpadu a věříme, že jsme ostatní přesvědčili o tom, že třídění komunálního odpadu má smysl.

Osvědčení o úspoře emisí za rok 2013


Osvědčení o úspoře emisí za rok 2012

Obec Strážkovice obdržela od společnosti EKO-KOM, a.s. osvědčení za rok 2012 o úspoře emisí CO2 ve výši 8,200 tun a úspoře energie ve výši 19.508 MJ. Díky činnosti společnosti EKO-KOM, a.s. a spolupracujících subjektů, tak v roce 2012 bylo v rámci recyklace papíru, plastů, skla, kovů a nápojových kartonů uspořeno celkově 27.034.318 GJ energie, tedy zhruba tolik, kolik v průměru spotřebuje za rok 300.000 domácností. Celková úspora CO2 dosáhla 1.114.840 tun, což představuje více než 1% celkových emisí skleníkových plynů ČR.

Obec Strážkovice a její občané tak přispěli ke zlepšení životního prostředí a snížení uhlíkové stopy.

Děkujeme všem spoluobčanům, kteří se zapojili do sběru tříděného odpadu a věříme, že jsme ostatní přesvědčili o tom, že třídění komunálního odpadu má smysl.

Osvědčení o úspoře emisí za rok 2012