Poplatky a platby

Poplatky za komunální odpad a psy pro rok 2021

Výše poplatků a jejich splatnost

 • Poplatek za komunální odpad

Výše poplatku pro rok 2021 je stanovena na základě Obecně závazné vyhlášky č. 1/2019 (příloha č. 2), o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ve výši 720,- Kč za poplatníka.

Splatnost poplatku k 31.3.2021.

 • Poplatek za psa

Výše poplatku pro rok 2021 je stanovena na základě Obecně závazné vyhlášky č. 3/2016, o místních poplatcích, ve výši 300,- Kč za každého psa. Pro poživatele starobního nebo invalidního důchodu je výše poplatku 150,- Kč za každého psa.

Splatnost poplatku k 31.3.2021.

Úhrady poplatků je možno provést  hotově na pokladně obecního úřadu, prostřednictvím platebního terminálu, bankovním převodem.

Všem poplatníkům děkujeme za včasnou úhradu poplatků.


Poplatky za komunální odpad a psy pro rok 2020

Výše poplatků a jejich splatnost

 • Poplatek za komunální odpad

Výše poplatku pro rok 2020 je stanovena na základě Obecně závazné vyhlášky č. 1/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ve výši 680,- Kč za poplatníka.

Splatnost poplatku k 31.3.2020.

 • Poplatek za psa

Výše poplatku pro rok 2020 je stanovena na základě Obecně závazné vyhlášky č. 3/2016, o místních poplatcích, ve výši 300,- Kč za každého psa. Pro poživatele starobního nebo invalidního důchodu je výše poplatku 150,- Kč za každého psa.

Splatnost poplatku k 31.3.2020.

Úhrady poplatků je možno provést  hotově na pokladně obecního úřadu, prostřednictvím platebního terminálu, bankovním převodem.

Všem poplatníkům děkujeme za včasnou úhradu poplatků.


Poplatky za komunální odpad a psy pro rok 2019

Výše poplatků a jejich splatnost

 • Poplatek za komunální odpad

Výše poplatku pro rok 2019 je stanovena na základě Přílohy č. 4/2018 Obecně závazné vyhlášky č. 1/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ve výši 650,- Kč za poplatníka.

Splatnost poplatku k 31.3.2019.

 • Poplatek za psa

Výše poplatku pro rok 2019 je stanovena na základě Obecně závazné vyhlášky č. 3/2016, o místních poplatcích, ve výši 300,- Kč za každého psa. Pro poživatele starobního nebo invalidního důchodu je výše poplatku 150,- Kč za každého psa.

Splatnost poplatku k 31.3.2019.

Úhrady poplatků je možno provést  hotově na pokladně obecního úřadu, prostřednictvím platebního terminálu, bankovním převodem.

Všem poplatníkům děkujeme za včasnou úhradu poplatků.


Poplatky za komunální odpad a psy pro rok 2018

Výše poplatků a jejich splatnost

 • Poplatek za komunální odpad

Výše poplatku pro rok 2018 je stanovena na základě Přílohy č. 3/2017 Obecně závazné vyhlášky č. 1/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ve výši 600,- Kč za poplatníka.

Splatnost poplatku k 31.3.2018.

 • Poplatek za psa

Výše poplatku pro rok 2018 je stanovena na základě Obecně závazné vyhlášky č. 3/2016, o místních poplatcích, ve výši 300,- Kč za každého psa. Pro poživatele starobního nebo invalidního důchodu je výše poplatku 150,- Kč za každého psa.

Splatnost poplatku k 31.3.2018.

Úhrady poplatků je možno provést  hotově na pokladně obecního úřadu, prostřednictvím platebního terminálu, bankovním převodem.

Všem poplatníkům děkujeme za včasnou úhradu poplatků.


Poplatky za komunální odpad a psy pro rok 2017

Výše poplatků a jejich splatnost

 • Poplatek za komunální odpad

Výše poplatku pro rok 2017 je stanovena na základě Přílohy č. 2/2016 Obecně závazné vyhlášky č. 1/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ve výši 600,- Kč za poplatníka.

Splatnost poplatku k 31.3.2017.

 • Poplatek za psa

Výše poplatku pro rok 2017 je stanovena na základě Obecně závazné vyhlášky č. 3/2016, o místních poplatcích, ve výši 300,- Kč za každého psa. Pro poživatele starobního nebo invalidního důchodu je výše poplatku 150,- Kč za každého psa.

Splatnost poplatku k 31.3.2017.

Úhrady poplatků je možno provést  hotově na pokladně obecního úřadu, prostřednictvím platebního terminálu, bankovním převodem.

Všem poplatníkům děkujeme za včasnou úhradu poplatků.


Poplatky za komunální odpad a psy pro rok 2016

Výše poplatků a jejich splatnost

 • Poplatek za komunální odpad

Výše poplatku pro rok 2016 je stanovena na základě Obecně závazné vyhlášky č. 1/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ve výši 600,- Kč za poplatníka.

Splatnost poplatku k 31.3.2016.

 • Poplatek za psa

Výše poplatku pro rok 2016 je stanovena na základě Obecně závazné vyhlášky č. 2/2015, o místních poplatcích, ve výši 150,- Kč za prvého psa, 180,- Kč za druhého a dalšího psa. Pro poživatele starobního nebo invalidního důchodu je výše poplatku 75,- Kč za prvého psa, 90,- Kč za druhého a dalšího psa.

Splatnost poplatku k 31.3.2016.

Úhrady poplatků je možno provést  hotově na pokladně obecního úřadu, prostřednictvím platebního terminálu, bankovním převodem.

Všem poplatníkům děkujeme za včasnou úhradu poplatků.


Poplatky za komunální odpad a psy pro rok 2015

Výše poplatků a jejich splatnost

 • Poplatek za komunální odpad

Výše poplatku pro rok 2015 je stanovena na základě Obecně závazné vyhlášky č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ve výši 600,- Kč za poplatníka.

Splatnost poplatku k 31.3.2015.

 • Poplatek za psa

Výše poplatku pro rok 2015 je stanovena na základě Obecně závazné vyhlášky č. 6/2003, o místních poplatcích, ve výši 150,- Kč za prvého psa, 180,- Kč za druhého a dalšího psa. Pro poživatele starobního nebo invalidního důchodu je výše poplatku 75,- Kč za prvého psa, 90,- Kč za druhého a dalšího psa.

Splatnost poplatku k 31.5.2015.

Úhrady poplatků je možno provést  hotově na pokladně obecního úřadu, prostřednictvím platebního terminálu, bankovním převodem.

Všem poplatníkům děkujeme za včasnou úhradu poplatků.


Poplatky za komunální odpad a psy pro rok 2014

Výše poplatků a jejich splatnost

 • Poplatek za komunální odpad

Výše poplatku pro rok 2014 je stanovena na základě Obecně závazné vyhlášky č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ve výši 720,- Kč za poplatníka.

Splatnost poplatku k 31.3.2014.

 • Poplatek za psa

Výše poplatku pro rok 2014 je stanovena na základě Obecně závazné vyhlášky č. 6/2003, o místních poplatcích, ve výši 150,- Kč za prvého psa, 180,- Kč za druhého a dalšího psa. Pro poživatele starobního nebo invalidního důchodu je výše poplatku 75,- Kč za prvého psa, 90,- Kč za druhého a dalšího psa.

Splatnost poplatku k 31.5.2014.

Úhrady poplatků je možno provést  hotově na pokladně obecního úřadu, prostřednictvím platebního terminálu, bankovním převodem.

Všem poplatníkům děkujeme za včasnou úhradu poplatků.