Poplatky a platby

Poplatky za komunální odpad a psy pro rok 2022

Výše poplatků a jejich splatnost

  • Poplatek za komunální odpad

Výše poplatku pro rok 2022 je stanovena na základě Obecně závazné vyhlášky č. 1/2021, O místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, ve výši 720,- Kč za poplatníka.

Splatnost poplatku k 31.3.2022.

  • Poplatek za psa

Výše poplatku pro rok 2022 je stanovena na základě Obecně závazné vyhlášky č. 3/2016, o místních poplatcích, ve výši 300,- Kč za každého psa. Pro poživatele starobního nebo invalidního důchodu je výše poplatku 150,- Kč za každého psa.

Splatnost poplatku k 31.3.2022.

Úhrady poplatků je možno provést  hotově na pokladně obecního úřadu, prostřednictvím platebního terminálu, bankovním převodem.

Všem poplatníkům děkujeme za včasnou úhradu poplatků.