Platební možnosti

Úhrady za místní poplatky, faktury, kupní smlouvy

Možnosti úhrad za místní poplatky, faktury a kupní smlouvy

  • Hotově na pokladně obecního úřadu
  • Prostřednictví platebního terminálu
  • Bankovním převodem, číslo účtu: 254731647/0300 ČSOB České Budějovice

Platba bankovním převodem musí obsahovat následující identifikace platby:

  • místní poplatky - variabilní symbol (VS): rodné číslo plátce, specifický symbol (SS): číslo popisné (evidenční) objektu, ke kterému se platba vzahuje
  • faktury - variabilní symbol: číslo faktury
  • kupní smlouvy - variabilní symbol (VS): rodné číslo plátce, specifický symbol (SS): číslo pozemku