Poplatky a platby

Poplatky za komunální odpad a psy pro rok 2016

Výše poplatků a jejich splatnost

  • Poplatek za komunální odpad

Výše poplatku pro rok 2016 je stanovena na základě Obecně závazné vyhlášky č. 1/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ve výši 600,- Kč za poplatníka.

Splatnost poplatku k 31.3.2016.

  • Poplatek za psa

Výše poplatku pro rok 2016 je stanovena na základě Obecně závazné vyhlášky č. 2/2015, o místních poplatcích, ve výši 150,- Kč za prvého psa, 180,- Kč za druhého a dalšího psa. Pro poživatele starobního nebo invalidního důchodu je výše poplatku 75,- Kč za prvého psa, 90,- Kč za druhého a dalšího psa.

Splatnost poplatku k 31.3.2016.

Úhrady poplatků je možno provést  hotově na pokladně obecního úřadu, prostřednictvím platebního terminálu, bankovním převodem.

Všem poplatníkům děkujeme za včasnou úhradu poplatků.