Podané žádosti 2017

Pořízení chybějícího vybavení JSDH Strážkovice

Poskytovatel Jihočeský kraj

Pořízení chybějícího vybavení JSDH Strážkovice

Dotační program: Neinvestiční dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje / Podopatření č. 4 - Pořízení požární techniky, věcných prostředků požární ochrany

Název projektu: "Pořízení chybějícího vybavení JSDH Strážkovice"

Podání žádosti: 20.02.2017    

Realizace: do 29.09.2017

  • Celkové náklady:        360.050,- Kč
  • Neinvestiční dotace:  324.000,- Kč
  • Spoluúčast obce:         36.050,- Kč

Popis projektu: Nákup nové chybějících zásahové požární techniky a prostředků osobní ochrany členů JSDH

Cíl projektu: Cílem projektu je dovybavení chybějící zásahové techniky a prostředků osobní ochrany JSDH Strážkovice, které v současné době zcela chybí.