Podané žádosti 2017

Pořízení vybavení kluboven a přednáškové místnosti

Poskytovatel Jihočeský kraj

Pořízení chybějícího vybavení JSDH Strážkovice

Dotační program: Podpora práce s dětmi a mládeží - Opatření č. 2 Pravidelná zzájmová činnostost a zájmové vzdělávání

Název projektu: "Pořízení vybavení kluboven pro děti a mládež v Multifunkční budově Strážkovice 78 "

Podání žádosti: 03.01.2017    

Realizace: do 09.2017

  • Celkové náklady:        196.000,- Kč
  • Dotace:                        150.000,- Kč
  • Spoluúčast obce:         46.000,- Kč

Popis projektu: V roce 2014 byly nově zrekonstruovány dvě klubovny pro činnost dětí a mládeže, které nebylo možné z finančních důvodů vybavit potřebným vybavením. Projekt obsahuje vybavení nábytkem, dataprojektorem s notebookem a projekčním plátnem. Toto vybavené bude sloužit pro činnost dětských klubů ale i pro vzdělávání a osvětu neorganizovaných dětí a mládeže a k přednáškové činnosti.

Cíl projektu: Cílem projektu je nákup vybavení pro činnost dětských klubů ale i pro vzdělávání a osvětu neorganizovaných dětí a mládeže a k přednáškové činnosti.