Podané žádosti 2017

Vybavení Mateřské školy Cvrček ve Strážkovicích

Poskytovatel Jihočeský kraj

Pořízení chybějícího vybavení JSDH Strážkovice

Dotační program: Vybavení mateřských škol zřizovaných obcí a krajem učebními pomůckami pro rozvoj polytechnického vzdělávání dětí.

Název projektu: "Vybavení Mateřské školy Cvrček ve Strážkovicích"

Podání žádosti: 24.02.2017    

Realizace: do 29.09.2017

  • Celkové náklady:         95.521,- Kč
  • Neinvestiční dotace:    57.000,- Kč
  • Spoluúčast obce:         38.521,- Kč

Popis projektu: Pořízení učebních pomůcek pro rozvoj polytechnického vzdělávání dětí a vybavení školních zahrad hracími a tělovýchvnými prvky.

Cíl projektu: Cílem projektu je dovybavení pomůcek pro rozvoj polytechnického vzdělávání dětí a vybavení školní zahrady hracími a tělovýchvnými prvky Mateřské školy Cvrček Strážkovice.