Archiv úřední desky 2022

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Zařazení lokality Strážkovice do národního seznamu evropsky významných lokalit soustavy Natura 2000

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky zveřejňuje Návrh zařazení lokality NV0317017 Strážkovice do národního seznamu Evropsky významných lokalit soustavy Natura 2000.

Návrh hranice lokality, údaj o navrhované kategorii zvláště chráněného území a výčet předmětů ochrany naleznete v příloze:

Termín podání připomínek do 02.03.2022

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
priloha-1003579915-1-pruvodni-list-nv0317017-strazkovice-druh-fin.pdf 790.9 Kb