Dotace 2022

My v tom Jihočechy nenecháme II - podpora rodin s dětmi do 3 let

Poskytovatel dotace Jihočeský kraj a obec Strážkovice

Pořízení chybějícího vybavení JSDH Strážkovice

 

 

 

 

 

 

 

Dotační program: My v tom Jihočechy nenecháme II

Název projektu: "Podpora rodin s dětmi do dovršební 3 let věku"

Číslo smlouvy: SDO/OEZI/275/23

Podání žádosti: 30.01.2023

Uzavření smlouvy: 02.05.2023

Realizace: 12.2022

  • Celkové náklady:          8.600,- Kč
  • Přiznaná dotace:           4.120,- Kč
  • Spoluúčast obce:          4.480,- Kč

Popis projektu: Podpora rodin s dětmi do dovršení 3 let věku s přihlédnutím k aktuální potřebě těchto rodin vzhledem k jejich ekonomické situaci.

Podpořeni byli dva žadatelé, kteří prokázali potřebnost dle pravidel dotace.

Cíl projektu: Podpora nízkopříjmových rodin s dětmi do dovršení 3 let věku vzhledem k jejich ekonomické situaci.