Podané žádosti 2020

Polytechnické vzdělávání MŠ Cvrček

Poskytovatel Jihočeský kraj

Pořízení chybějícího vybavení JSDH Strážkovice

 

 

 

 

 

 

 

Dotační program: Podpora školství

Název projektu: "Polytechnické vzdělávání MŠ Cvrček"

Podání žádosti: 20.03.2020

Realizace: do 14.10.2020

  • Celkové náklady:        198.567,- Kč
  • Dotace:                        118.567,- Kč
  • Spoluúčast obce:         80.000,- Kč

Popis projektu: Nákup nových učebních pomůcek zaměřených na podporu technického vzdělávání dětí a žáků:

  • Interaktivní tabule
  • Hrnčířská pec
  • Hrnčířský kruh
  • Stolní válcovací stolice, sada špachtlí a oček

Cíl projektu: Zajištění vybavení MŠ Cvrček Strážkovice novými učebními pomůckami zaměřenými na podporu technického vzdělávání dětí a žáků zejména s důrazem na rozvoj jejich pracovních schopností, dovedností, technické tvořivosti a konstrukčního a experimentálního myšlení.