Dotace 2020

Výstavba požární zbrojnice - Strážkovice

Poskytovatel dotace Ministerstvo vnitra a Jihočeský kraj

Výstavba požární zbrojnice - Strážkovice

 

Pořízení chybějícího vybavení JSDH Strážkovice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dotační program MV: Dotace pro jednotky SDH obcí

Dotační program JčK: Investiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jíhočeského kraje

Název projektu: "Výstavba požární zbrojnice Strážkovice"

Číslo smlouvy MV: 014D24200 9008

Číslo smlouvy JčK: SDO/OEZI/1310/19

Podání žádosti MV: 29.06.2018

Podání žádosti JčK: 18.01.2019

Uzavření smlouvy MV: 30.07.2019

Uzavření smlouvy JčK: 10.05.2019

Realizace: 07.2019 - 11.2020

  • Celkové náklady:          10.160.452,64 Kč
  • Přiznaná dotace MV:      4.358.521,- Kč
  • Přiznaná dotace JčK:     2.820.000,- Kč
  • Spoluúčast obce:           2.981.931,64 Kč

Popis projektu: stávající požární zbrojnice se nachází ve zchátralém původním objektu obecního úřadu. V této původní požární zbrojnici nevyhovuje umístění techniky dle příl. č. 4 k vyhl. 247/2001 Sb. a vnitřní prostory nejsou v souladu s ČSN 73 5710. Vzhledem k velmi omezeným prostorám zde není možno garážovat veškerou požární techniku, která musí být z tohoto důvodu garážována v soukromých prostorách. Rekonstrukce objektu stávající požární zbrojnice na požadovaný stav a parametry vyhovující ČSN 73 5710 požární zbrojnice není možná vzhledem k původnímu použitému konstrukčnímu systému a rozměrovým parametrům objektu. Proto se obec Strážkovice rozhodla zajistit nové prostory požární zbrojnice, pro tyto účely využije volné nevyužité prostory ve stávající polyfunkční budově KD obce Strážkovice. Řešený objekt má vhodné příjezdové parametry přímo v centru obce po stávající obslužné komunikaci.

Cíl projektu: zajistit plně funční hasičskou zbrojnici pro JSDH Strážkovice a tím umožnit v souladu se stanovenými normami pečovat o majetek, určený pro výkon činnosti JSDH a naplnit pravé poslání JSDH při ochraně obecného a společného majetku a lidských životů. Prostory nově vybudované požární zbrojnice budou plně v souladu s ČSN 73 5710.

Pořízeno bylo následující:

  • Hasičská zbrojnice se zázemím