Podané žádosti 2018

Bezpečnostní kamerový systém pro MŠ Cvrček Strážkovice

Poskytovatel Jihočeský kraj

Pořízení chybějícího vybavení JSDH Strážkovice

 

 

 

 

 

 

 

Dotační program: Podpora školství

Název projektu: "Bezpečnostní kamerový systém pro MŠ Cvrček Strážkovice"

Podání žádosti: 22.02.2018

Realizace: do 31.08.2018

  • Celkové náklady:         128.000,- Kč
  • Dotace:                           76.000,- Kč
  • Spoluúčast obce:          52.000,- Kč

Popis projektu: Projekt je veden snahou o prevenci předcházet mimořádným událostem a zajistit žákům mateřské školy fyzickou bezpečnost bez snížení psychického bezpečí a komfortu žáků.

Cíl projektu: Pořízení kamerového ochranného systému s nahráváním a záložním zdrojem, připojením k internetu, videotelefonem a řízeným dveřními zámky