Podané žádosti 2018

Rekonstrukce sportovního hřiště pro zvýšení bezpečnosti jeho využívání

Poskytovatel Jihočeský kraj

Pořízení chybějícího vybavení JSDH Strážkovice

 

 

 

 

 

 

 

Dotační program: Program obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2019

Název projektu: "Rekonstrukce sportovního hřiště pro zvýšení bezpečnosti jeho využívání"

Podání žádosti: 19.12.2018

Realizace: do 31.12.2019

  • Celkové náklady:         713.000,- Kč
  • Dotace:                         300.000,- Kč
  • Spoluúčast obce:        413.000,- Kč

Popis projektu: Cílem záměru je zvýšit bezpečnost provozu hřiště vybudováním oplocení kolem sportoviště. Dále dojde ke zpevnění stávajících svahů kolem hřiště včetně jejich odvodnění, provedení opravy stávajícího vyrovnávajícího schodiště, doplnění sportoviště o lavičky pro diváky, malý sklad sportovních potřeb a instalace venkovních fitness prvků pro cvičení v přírodě.

Cíl projektu: Zvýšení bezpečnosti provozu hřiště vybudováním oplocení kolem sportoviště, pravy stávajícího vyrovnávajícího schodiště, doplnění sportoviště o lavičky pro diváky, malý sklad sportovních potřeb a instalace venkovních fitness prvků pro cvičení v přírodě.