Podané žádosti 2018

Nákup vybavení pro JSDHO Strážkovice

S podporou nadačního příspěvku Nadace ČEZ

Obnova kapličky v Řevňovicích

Opatření: Podpora regionů 2018

Název projektu: "Nákup vybavení pro JSDHO Strážkovice"

Podání žádosti: 28.06.2018    

Realizace: 31.10.2018

  • Celkové náklady:      83.000,- Kč
  • Nadační příspěvek:   68.000,- Kč
  • Spoluúčast obce:     15.000,- Kč

Popis projektu: Nadační příspěvek bude určen na nákup materiálu, ochranných pomůcek a pracovních prostředků pro JSDHO Strážkovice.

Cíl projektu: Nadační příspěvek bude určen na nákup materiálu, ochranných pomůcek a pracovních prostředků pro JSDHO Strážkovice.