Podané žádosti 2018

Rekonstrukce sportoviště pro hasičský sport

S podporou nadačního příspěvku Nadace ČEZ

Obnova kapličky v Řevňovicích

Opatření: Oranžové hřiště

Název projektu: "Rekonstrukce sportoviště pro hasičský sport"

Číslo smlouvy: OH 38_17

Podání žádosti: 27.09.2017    

Uzavření smlouvy: 04.12.2017

Realizace: 18.05.2018 - 10.08.2018

  • Celkové náklady:     834.295,- Kč
  • Nadační příspěvek: 500.000,- Kč
  • Spoluúčast obce:    334.295,- Kč

Popis projektu: Stavební úpravy a přístavba objektu původní vodárny na zázemí pro hasiče a sportoviště pro hasiče a veřejnost.

Cíl projektu: Cílem projektu byla obnova a dovybudování nového moderního hřiště pro potřeby sportovní činnosti dobrovolných hasičů a veřejnosti na místě bývalé vodárny, která byla dlouhodobě nevyužívána a její technický stav ohrožoval sportovce. Obnova sportoviště přispívá ke zvýšení zájmu zejména dětí o sport a podporuje zájem občanů o veřejné dění v obci.

Obecní úřad Strážkovice a občané obce tímto děkují Nadaci ČEZ za její vstřícný postoj k potřebám malých obcí.

Stav před (12/2017)

  Rekonstrukce sportoviště pro hasičský sport

Stav po obnově (08/2018) před dokončením terénních úprav

 Rekonstrukce sportoviště pro hasičský sport

Další fotografie z průběhu obnovy zde