! Neplatné obecně závazné vyhlášky obce Strážkovice !

Archiv Obecně závazných vyhlášek

Obecně závazná vyhláška č. 1/2014

O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Strážkovice.

Zastupitelstvo obce Strážkovice na svém zasedání dne 10.12.2014 schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2014 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Strážkovice.

Vyhláška v příloze:

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
OZV_01_14_odpady.pdf 201.9 Kb