Podané žádosti 2023

Vybavení Mateřská školy Cvrček Strážkovice po rozšíření její kapacity

Poskytovatel Jihočeský kraj

Pořízení chybějícího vybavení JSDH Strážkovice

 

 

 

 

 

 

 

Dotační program: Program obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2023

Název projektu: "Vybavení Nateřské školy Cvrček Strážkovice po rozšíření její kapacity"

Podání žádosti: 30.01.2023

Realizace: do 03.09.2023

  • Celkové náklady:         473.614,- Kč
  • Dotace:                         280.000,- Kč
  • Spoluúčast obce:        193.614,- Kč

Popis projektu: Nákup vybavení pro polytechnický rozvoj žáků v nové třídě Mateřské školy Cvrček Strážkovice. Oprava stávající terasy na školní zahradě.

Cíl projektu: Dovybavení moderní technikou pro polytechnický rozvoj žáků a oprava části terasy na školní zahradě .