Dotace 2019

Nákup vybavení pro JSDHO Strážkovice

S podporou nadačního příspěvku Nadace ČEZ

Obnova kapličky v Řevňovicích

Opatření: Podpora regionů 2018

Název projektu: "Nákup vybavení pro JSDHO Strážkovice"

Podání žádosti: 28.06.2018 

Číslo smlouvy: ETE60_18 

Uzavření smlouvy: 20.12.2018

Realizace: 07.08.2019

  • Celkové náklady:      84.684,- Kč
  • Nadační příspěvek:   68.000,- Kč
  • Spoluúčast obce:      16.684,- Kč

Popis projektu: Nadační příspěvek byl určen na nákup materiálu, ochranných pomůcek a pracovních prostředků pro JSDHO Strážkovice. Pořízeno bylo 12 ks přileb, 11 ks zásohových bund, 2 ks zásahových kalhot, 1 pár zasahové obuvi

Cíl projektu: Nadační příspěvek bude určen na nákup materiálu, ochranných pomůcek a pracovních prostředků pro JSDHO Strážkovice.

Obecní úřad Strážkovice a občané obce tímto děkují Nadaci ČEZ za její vstřícný postoj k potřebám malých obcí.