Dotace 2023

Dětské hřiště Lomec

S podporou nadačního příspěvku Nadace ČEZ

Obnova kapličky v Řevňovicích

Opatření: Oranžové hřiště

Název projektu: "Dětské hřiště Lomec"

Číslo smlouvy: JHC OH22/54528

Podání žádosti: 06.08.2022    

Uzavření smlouvy: 06.09.2022

Realizace: leden - červenec 2023

  • Celkové náklady:     507.933,- Kč
  • Nadační příspěvek:  481.783,- Kč
  • Spoluúčast obce:       26.150,- Kč

Popis projektu: Vzhlededem k navyšujícímu se počtu nových mladých rodin s dětmi chybí v místní části Lomec místo pro setkávání a možnost sportovního vyžití dětí. Instalace herních prvků v místní části Lomec bude provedena na pozemku ve vlastnictví obce Strážkovice v širším centru místní části Lomec. Dětské hřiště bude veřejné bez oplocení a volně přístupné veřejnosti.

Cíl projektu: Cílem projektu je vybudování nového moderního hřiště pro děti a místo pro setkávání mladých rodin. Vybudování dětského hřiště přispívá ke zvýšení zájmu dětí o sport a podporuje zájem občanů o veřejné dění v obci.

Obecní úřad Strážkovice a občané obce tímto děkují Nadaci ČEZ za její vstřícný postoj k potřebám malých obcí.