Dotace 2023

Vybavení Mateřská školy Cvrček Strážkovice po rozšíření její kapacity

Poskytovatel Jihočeský kraj

Pořízení chybějícího vybavení JSDH Strážkovice

 

 

 

 

 

 

 

Dotační program: Program obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2023

Název projektu: "Vybavení Mateřské školy Cvrček Strážkovice po rozšíření její kapacity"

Číslo snlouvy: SDO/OEZI/1818/2023

Podání žádosti: 30.01.2023

Uzavření smlouvy: 17.07.2023

Realizace: červen - srpen 2023

  • Celkové náklady:         292.714,20 Kč
  • Dotace:                         126.137,00 Kč
  • Spoluúčast obce:        166.577,20 Kč

Popis projektu: Nákup interaktivní tabule včetně stojanu a SW do nové třídě Mateřské školy Cvrček Strážkovice. Oprava stávající terasy na školní zahradě a vstupu do MŠ.

Cíl projektu: Dovybavení moderní technikou pro vzdělávání žáků a oprava části terasy na školní zahradě a vstupz do MŠ.