Životní prostředí a ekologie

Osvědčení o úspoře emisí za rok 2021

Obec Strážkovice obdržela od společnosti EKO-KOM, a.s. osvědčení za rok 2021 o úspoře emisí CO2 ve výši 24,818 tun a úspoře energie ve výši 658.367 MJ.

Obec Strážkovice a její občané tak přispěli ke zlepšení životního prostředí a snížení uhlíkové stopy.

Děkujeme všem spoluobčanům, kteří se zapojili do sběru tříděného odpadu a věříme, že jsme ostatní přesvědčili o tom, že třídění komunálního odpadu má smysl.

Osvědčení o úspoře emisí za rok 2021