Životní prostředí a ekologie

Osvědčení o úspoře emisí za rok 2023

Obec Strážkovice obdržela od společnosti EKO-KOM, a.s. osvědčení za rok 2023 o úspoře emisí CO2 ve výši 35,566 tun a úspoře energie ve výši 953.479 MJ.

Obec Strážkovice a její občané tak přispěli ke zlepšení životního prostředí a snížení uhlíkové stopy.

Děkujeme všem spoluobčanům, kteří se zapojili do sběru tříděného odpadu a věříme, že jsme ostatní přesvědčili o tom, že třídění komunálního odpadu má smysl.

Osvědčení o úspoře emisí za rok 2023

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
priloha-1371365584-0-certifikat-lca-za-rok-2023.pdf 254.2 Kb