Závěrečný účet 2020

Návrh Závěrečného účtu obce Strážkovice za rok 2020

Obec Strážkovice zveřejňuje na základě zákona č. 250/ 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, následující informace:

  • Návrh Závěrečného účtu obce Strážkovice za rok 2020
  • Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů Územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad (FIN 2-12 M)
  • Rozvaha
  • Výkaz zisků a ztrát
  • Příloha
  • Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 obce Strážkovice

Výsledek hospodaření Příspěvkové organizace Mateřská škola Cvrček Strážkovice za rok 2020

  • Rozvaha
  • Výkaz zisků a ztrát
  • Příloha

Další podrobné informace a přílohy jsou k dispozici na Obecním úřadu.

Po uplynutí doby 15-ti dnů bude závěrečný účet projednán zastupitelstvem obce Strážkovice.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
navrh-zaverecny-ucet-obce-2020.pdf 641.2 Kb
zprava-konecne-obec-2020.pdf 4494.9 Kb
fin-2-12-12-2020.pdf 3952.2 Kb
priloha-12-2020.pdf 3802.2 Kb
rozvaha-12-2020.pdf 464.3 Kb
vykaz-zisku-ztrat-12-2020.pdf 528.8 Kb
priloha-cvrcek-2020.pdf 3800.7 Kb
rozvaha-cvrcek-2020.pdf 459.4 Kb
vykaz-zisku-a-ztrat-cvrcek-2020.pdf 526.1 Kb