Úřední deska

Anketa MAS Sdružení Růže

Rozvoj regionu v příštích letech

Žádost o vyplnění níže uvedeného dotazníku. Je určen pro širokou veřejnost a je zaměřen na kvalitu života, bezpečnost a soběstačnost našeho regionu (území MAS Sdružení Růže – mapka je obsažena v dotazníku). Výsledky z šetření MAS využije k přípravě Strategie rozvoje regionu do roku 2027 a k následné podpoře a financování souvisejících aktivit a projektů.

Dotazník naleznete zde

Všem, kteří se zúčastní dotazníkového šetření, děkujeme.