Archiv úřední desky 2014

Změna č.1 Územního plánu obce Strážkovice

Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška včetně dokumentace v příloze:

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
ČISTOPIS-Strážkovice_Z1_hlavní výkres.pdf 1197.8 Kb
ČISTOPIS-Strážkovice_Z1_koordinační výkres.pdf 2262.2 Kb
ČISTOPIS-Strážkovice_Z1_širší vztahy.pdf 2554.1 Kb
ČISTOPIS-Strážkovice_Z1_základní členění území.pdf 1176.4 Kb
ČISTOPIS-Strážkovice_Z1_ZPF.pdf 1231.3 Kb
ČISTOPIS-Změna č 1ÚP Strážkovice NÁVRH.pdf 245.3 Kb
ČISTOPIS-Změna č 1ÚP Strážkovice ODŮVODNĚNÍ.pdf 502.9 Kb
Verejna_vyhlaska-ucinnost - strážkovice.pdf 297.9 Kb