Úřední deska

Hasičský záchranný sbor ČR

Koronavirus COVID 19 - Videoinformace, rady a doporučení

Hasičský záchranný sbor ČR na svých webových stránkách zřídil speciální rubriku týkající se Koronaviru COVID 19:

https://www.hzscr.cz/clanek/koronavirus-covid-19-video-informace-rady-a-doporuceni.aspx