Úřední deska

Jihočeský kraj - dotační program "My v tom jihočechy nenecháme"

Informace o možnosti čerpání podpory Jihočeského kraje a obcí rodinám a poživatelům důchodů

Jihočeský kraj informuje o možnosti čerpání podpory pro rodiny a poživatele důchodů (starobní, invalidní) v rámci dotačního programu "My v tom jihočechy nenecháme".

Veškeré informace na www stránkách: https://myvtomjihocechynenechame.cz

V případě dotazů můžete kontaktovat call linky uvedené na stránkách.