Úřední deska

Krajský úřad Jihočeského kraje - Opatření obecné povahy č. 1/2023

Výjimka ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných živočichů mníka jednovousého a jelce jesena

Krajský úřad - Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví zveřejňuje návrh znění opatření obecné povahy č. 1/2023, týkající se Výjimky ze základních podmínek ochrany zvlášrě chráněných živočichů mníka jednovousého (Lota lota) a jelce jesena (Leuciscus idus).

Podrobné informace v příloze:

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
priloha-1209819617-1-navrh-opatreni-obecne-povahy-mnik-jesen-s.z.-50527-2023.pdf 264.1 Kb