Úřední deska

Krajský úřad Jihočeský kraj - Opatření obecné povahy č. 1/2024/OOZL

Výjimka z ochranných podmínek vlka evropského (Canis lupus) a odstranění kříženců

Krajský úřad Jihočeský kraj, Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, Oddělení ochrany přírody, ZPF, SEA a CITES vydává opatření č. 1/2024/OOZL - o výjimce z ochranných podmínek vlka evropského (Canis lupus) a odstranění kříženců.

Opatření v příloze:

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
priloha-1363226878-1-opatreni-obecne-povahy-vlk-krizenec-s.z.-13631-2024.pdf 372.7 Kb