Úřední deska

Krajský úřad - Jihočeský kraj - Opatření obecné povahy č. 1/23023

Výjimka ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných živočichů

Krajský úřad - Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, oddělení ochrany přírody, ZPF, SEA a CITES vydává Opatření obecné povahy č. 1/2023.

Opatření v příloze:

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
priloha-1223434720-1-opatreni-obecne-povahy-mnik-jesen-s.z.-50527-2023-001.pdf 261.9 Kb