Úřední deska

Ministerstvo zdravotnictví - Protikoronavirová opatření v ČR

Roušky v ČR od 01. září 2020

Ministerstvo zdravotnictví ČR informuje:

Ministerstvo zdravotnictví - Protikoronavirová opatření v ČR

Další informace na adrese: koronavirus.mzcr.cz