Úřední deska

Obec Strážkovice

Nabídka samostatného sběru a svozu popela

Obec Strážkovice ve spolupráci se svozovou firmou Marius Pedersen a.s. nabízí občanům obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice možnost samostatného sběru a svozu popela.

Vážení spoluobčané, 
vyhl. č. 273/2021 sb., zákona 541/2020 o nakládání s odpady nastavuje od 1.1.2025 podmínky pro samostatný sběr a svoz popela. Jedná se o odpad ze spalování uhlí, který většinou v současné době končí v "popelnicích" na směsný komunální odpad (dále jen SKO). Princip samostatného sběru a svozu popela spočívá v ukládání popela do zvláštní kovové nádoby o objemu 110 l a pravidelném svozu v topném období, tj. v zimních měsících (listopad - březen). 

Nádoby k tomuto účelu budou občanům poskytnuty zdarma!

Prosíme o vyjádření všech občanů obce do 30.04.2024. 

Děkujeme za Vaše odpovědi. 

Zastupitelstvo obce Strážkovice

Dotazník naleznete ve vašich poštovních schránkách a v příloze.

Dotazník je možné vyplnit elektronicky zde
 

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
dotaznik-svoz-popela-v-obci-strazkovice.pdf 195.6 Kb