Úřední deska

Obecní úřad Strážkovice - Elektronická úřední deska

Zprovoznění nové elektronické úřední desky

Obec Strážkovice před budovou Obecního úřadu - Strážkovice 78 zprovoznila dne 09.12.2021 elektronickou úřední desku. Tímto je nahrazena nevzhledná stávající úřední deska u autobusové zastávky. Veškeré informace povinně zveřejňované na úřední desce budou nyní k dispozici nejen na webových stránkách obce Strážkovice ale právě zde. Nová elektronická úřední deska poskytuje i další funkcionality, které se budou dále rozšiřovat a doplňovat. Součástí instalace elektronické úřední desky je i úprava přiléhajícího okolí jako odpočinkového místa. Celá akce byla vybudována za přispění dotace z programu obnovy venkova Jihočeského kraje. Věříme, že si novou úřední desku oblíbí nejen občané obce Strážkovice ale i její návštěvníci, kterým poskytne zajímavé informace o naší obci a blízkém okolí.