Úřední deska

Prodloužení svozu biologicky rozložitelného odpadu

Obecní úřad Strážkovice oznamuje prodloužení svozu biologicky rozložitelného odpadu

Další informacve v příloze

Prodloužení svozu biologicky rozložitelného odpadu

Svoz komunálního odpadu od měsíce listopadu každý týden.