Úřední deska

Stanovisko SEA vydané ke koncepci Jihočeského kraje 2014-2020

Stanovisko Ministerstva životního prostředí

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů — předání stanoviska podle § l0g k návrhu koncepce „Program rozvoje územního obvodu Jihočeského kraje 2014 – 2020“

Podrobnosti v příloze:

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
PRKJČK_S.pdf Stanovisko SEA vydané ke koncepci Jihočeského kraje 2014-2020 207.4 Kb
Rozeslání stanoviska_PRK_JČK.pdf Stanovisko SEA vydané ke koncepci Jihočeského kraje 2014-2020 138.6 Kb