Úřední deska

Svoz biologicky rozložitelného odpadu (BRKO)

Termíny svozu BRKO

  • Biologicky rozložitelný odpad (BRKO)

Počínaje dnem 01.04.2015 bude zahájen pravidelný svoz BRKO. Následně bude svoz probíhat pravidelně ve čtrnáctidenním intervalu, t.j. každý sudý týden až do konce října. V zimním období BRKO sváženo nebude.

  • Komunální odpad (KO)

Počínaje dnem 08.04.2015 bude KO svážen pravidelně ve čtrnáctidenním intervalu, t.j. každý lichý týden až do konce října. V zimním období bude KO svážen pravidelně každý týden.