Úřední deska

Svoz odpadů platný od 04.04.2019

Termíny a četnost svozu

Obec Strážkovice oznamuje, že s platností od 04.04.2019 bude svoz odpadů probíhat následovně:

  • Komunální odpad - od 10.04.2019 bude probíhat svoz Komunálního odpadu ve středu ve 14-ti dením intervalu - lichý týden
  • BRKO - Biologicky Rozložitelný Komunálního Odpad - od 04.04.2019 bude probíhat svoz BRKO - Biologicky Rozložitelného Komunálního Odpadu (hnědé nádoby) ve čtvrtek ve 14-ti dením intervalu sudý týden. Od 01.11.2019 do 31.03.2020 bude probíhat svoz BRKO 1x za měsíc
  • Plasty - pátek každý týden (Řevňovice 1x za 14 dní - lichý týden)
  • Papír - čtvrtek 1x za 14 dní - lichý týden (Řevňovice 1x měsíc - lichý týden)
  • Sklo - 1x za měsíc - 1. až 2. týden v měsíci
  • Kovové obaly - 1x za měsíc

Všem, kteří využívají tyto služby, děkujeme, že jsou zapojeni do třídění komunálního odpadu.