Úřední deska

Tříkrálová sbírka 2019

Výsledek sbírky

Výsledky Tříkrálové sbírky ve Střížovské farnosti v roce 2019

Tříkrálová sbírka 2019

Všem dárcům srdečně děkujeme.