Úřední deska

Ukliďme si doma ve Strážkovicích 2023

Poděkování

V sobotu 01.04.2023 se naše obec zapojila do akce Uliďme svět - Ukliďme Česko. O den dříve vyrazily uklízet okolí dětského hřiště a Strážkovickou náves naši nejmenší z Mateřské školy Cvrček. V sobotu se pak před Obecním úřadem sešlo 42 nadšenců a milovníků přírody, z toho 23 mladých hasičů a jejich vedoucích z SDH Strážkovice, kteří chtěli pomoci zbavit se obtěžujících odpadků. Další sběr se konal v místní části Revňovice za účasti 10-ti sběračů. Rozdělili jsme se na pět skupin a vydali se jednotlivými směry od obce podél hlavních silnic. Všichni se podivovali kolik odpadu se ve stokách nachází. Ani jsme to velké množství neunesli a museli jsme povolat posilu se čtyřkolkou a valníkem. I přes chladné počasí jsme si celé sobotní odpoledne zaknočené opékáním buřtů všichni užili a domů odcházeli s pocitem, že jsme snad přírodě alespoň trochu pomohli. Obec Strážkovice děkuje dobrovolníkům za účast na této akci a organizačnímu týmu Ukliďme svět - Ukliďme Česko za materiální podporu.

Naši malí sběrači z Mateřské školy Cvrček

Ukliďme si doma ve Strážkovicích 2023

Dobrovolníci ze Strážkovic

Ukliďme si doma ve Strážkovicích 2023

Úklid v Řevňovicích

Ukliďme si doma ve Strážkovicích 2023

Odpady nasbírané ve Strážkovích, Lomci a Řevňovicích jsme roztřídili dle jednotlivých komodit a přes to ještě hodně zbylo ...

Ukliďme si doma ve Strážkovicích 2023

Všem, kteří se zapojili do této akce ještě jednou děkujeme a těšíme se, že se setkáme na dalších akcích pořádaných obcí Strážkovice. Hasičům z SDH Strážkovice děkujeme za hojnou účast a dopravu nasbíraných odpadů.

V neposlední řadě bychom chtěli poděkovat za spolupráci svozové firmě Marius Pedersen, a.s. za následnou likvidaci nasbíraného odpadu.

H.H.