Úřední deska

Závěrečný účet obce Strážkovice za rok 2023

Obec Strážkovice zveřejňuje na základě zákona č. 250/ 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, následující informace:

 • Závěrečný účet obce Strážkovice za rok 2023
 • Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů Územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad (FIN 2-12 M)
 • Rozvaha
 • Výkaz zisků a ztrát
 • Příloha
 • Tabulky finančního vypořádání za rok 2023
 • Zápis Inventarizační komise 2023
 • Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2023 obce Strážkovice

Výsledek hospodaření Příspěvkové organizace Mateřská škola Cvrček Strážkovice za rok 2023

 • Rozvaha
 • Výkaz zisků a ztrát
 • Příloha
 • Zápis Inventarizační komise 2023

Další podrobné informace a přílohy jsou k dispozici na Obecním úřadu.

Závěrečný účet obce Strážkovice byl projednán na zastupitelstvu obce Strážkovice dne 12.06.2024.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
fin-2-12m-2023.pdf 235.9 Kb
fv-2023-priloha-c.-7-casti-a-b-vzor-0.pdf 206.8 Kb
prehled-uveru-obec-2023.pdf 46.6 Kb
priloha-obec-2023.pdf 83.9 Kb
rozvaha-obec-2023.pdf 90.4 Kb
vzz-obec-2023.pdf 70.9 Kb
zapis-inventarizacme-komise-obec-2023.pdf 276.1 Kb
priloha-1356730374-0-strazkovice-zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni-2023.pdf 383 Kb
priloha-cvrcek-2023.pdf 86.6 Kb
rozvaha-cvrcek-2023.pdf 83.7 Kb
vzz-cvrcek-2023.pdf 68.4 Kb
zapis-inventarizacni-komise-cvrcek-2023.pdf 205.5 Kb
zaverecny-ucet-obce-2023.pdf 700.6 Kb