Úřední deska

Změna časového harmonogramu svozu komunálního odpadu.

Obecní úřad Strážkovice oznamujeme, že s platností od 01.06.2013 bude z provozních a technických důvodů změněn časový harmonogram svozu komunálního odpadu. Tento svoz bude probíhat převážně v odpoledních hodinách od 14.00 hod. do cca 22.00 hod.