Informace z knihovny

Knihovna obce Strážkovice s novým knihovním systémem

Online katalog knihovny obce Strážkovice

Od 19.12.2023 byl zpřístupněn nový online katalog Knihovny obce Strážkovice, který je provozován v rámci knihovního systému REGKS Jihočeskéhé vědecké knihovny.

Odkaz na katalog: https://strazkovice.knihovnybudejovicka.cz

Knihovní systém byl pořízen v rámci dotace Ministerstva kultury - VISK 3 2023. Součástí dotace bylo pořízení projektoru, promítacího plátna, notebooku, 2 ks počítačů a WIFI pointu.

Díky tomuto vybavení dojde ke zkvalitnění služeb knihovny a dalšímu rozšíření nabídky přednáškové činnosti.

Sledujte další informace na stránách knihovny.