Informace z knihovny

Online katalog knih

Knihovna obce Strážkovice

Na níže uvedeném odkazu si můžete vyzkoušet online katalog knih Strážkovické knihovny, který Vám umožní nejen vyhledávat knihy, kontrolovat si seznam vypůjčených knih ale i rezervaci Vámi požadovaných knih. Přírůstky knihovního fondu budou pravidelně aktualizovány.

Zkušební provoz !!!

Online katalog knihovního fondu Knihovny obce Strážkovice