Karetní turnaj 26.12.2015

Karetní turnaj 26.12.2015