Archiv aktualit

Archiv aktualit

EG.D, a.s. - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Pátek 14.10.2022 08:00 - 15:00 hod.
více
Honební společenstvo Strážkovice - Nová ves - Valná hromada
Pozvánka na valnou hromadu - pátek 07.10.2022 od 19:00 hod.
více
Mateřská škola Cvrček
Dodatečný zápis pro školní rok 2022/2023
více
Mateřská škola Cvrček
Dodatečný zápis do mateřské školy Cvrček Strážkovice pro školní rok 2022/2023
více
Volby do zastupitelstva obce Strážkovice 2022
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce
více
Mateřská škola Cvrček
Jídelní lístek od 26.9. 2022 - do 30.9. 2022
více
Výsledky voleb do Senátu Parlamentu ČR - 1. kolo
Volby konané ve dnech 23.09. - 24.09.2022
více
Volby do zastupitelstva obce 23.09. - 24.09.2022
Výsledky volby do zastupitelstva obce 23.09. - 24.09.2022
více
Oznámení o době a místu konání voleb
Volby do zastupitelstva obce a 1/3 Senátu PS ČR

Magistrát města České Budějovice - školení OVK
Pozvánka na školení předsedů, místopředsedů a zapisovatelů OVK

EG.D, a.s. - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Úterý 13.09.2022 08:00 - 17:00 hod.

Moštárna Borovany
Nabídka na moštování ovoce
více
Jihočeský kraj - dotační program "My v tom jihočechy nenecháme"
Informace o možnosti čerpání podpory Jihočeského kraje a obcí rodinám a poživatelům důchodů
více
Magistrát města České Budějovice - Rozhodnutí - povolení uzavírky
Povolení úplné uzavírky provozu na komunikaci II/156 v obci Strážkovice

Magistrát města České Budějovice - Veřejná vyhláška
Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na komunikaci II/156

Volby do Senátu Poslanecké sněmovny ČR 23. a 24.09.2022
Poskytnutí informací o počtu a sídle volebních okrsků

Volby do zastupitelstva obce Strážkovice 23. a 24.09.2022
Poskytnutí informací o počtu a sídle volebních okrsků

Magistrát města České Budějovice - Veřejná vyhláška
Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na komunikaci II/156

Informace k volbám do zastupitelstva obce Strážkovice 2022
Seznam volebních obvodů, počet členů zastupitelstva a počet podpisů na peticích.

Záměr obce Strážkovice pronajmout nemovitý majetek
Pronájem části pozemku za účelem provozování dětského hřiště

Záměr obce Strážkovice pronajmout nemovitý majetek
Pronájem bytů ve vlastnictví obce Strážkovice

Magistrát města České Budějovice - Odbor dopravy a silničního hospodářství
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy v provozu

Rozpočtové opatření č. 07/2022
více
Oznámení o konání 18. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
Čtvrtek 16.06.2022 od 10.00 hod.

Rozpočtové opatření č. 06/2022
více
Osvědčení o úspoře emisí za rok 2021
více
Podané informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
Informace o podání odpovědí na otázky týkající se Ukrajiny
více
Magistrát města České Budějovice - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Stanovení přechodné úpravy provozu na komunikaci II/155 a II/156 - modernizace silnice II/157 a II/155 Borovany

Rozpočtové opatření č. 05/2022
více
TJ Nová Ves - staň se fotabalistou/kou
Nábor fotbalistů/tek
více
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Seznam nedostatečně označených nemovitostí v katastru nemovitostí
více
Magistrát města České Budějovice - Veřejná vyhláška
Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na komunikacích II/155, II/156, III/15523, III/15525, III/15529
více
Ministerstvo práce a sociálních věcí - Úřad práce
Informace pro odběratele energií v režimu DPI
více
Usnesení vlády České republiky
Vyhlášení nouzového stavu
více
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Zařazení lokality Strážkovice do národního seznamu evropsky významných lokalit soustavy Natura 2000
více
Poplatky za komunální odpad a psy pro rok 2022
Výše poplatků a jejich splatnost
více
Obec Strážkovice - Stanovení ceny vodného a stočného platné od 01.01.2022
Platba bude uplatňována ve dvousložkové formě
více
Mateřská škola Cvrček Strážkovice Rozpočtový výhled pro rok 2023-24
Schválený Rozpočtový výhled MŠ Cvrček Strážkovice pro rok 2023-2024
více
Mateřská škola Cvrček Strážkovice Rozpočet pro rok 2022
Schválený Rozpočet Mateřské školy Cvrček Strážkovice
více
Obec Strážkovice Rozpočtový výhled obce na roky 2023/24
Schválený Rozpočtový výhled dle Rozpočtové skladby
více
Obec Strážkovice Rozpočet obce na rok 2022
Schválený Rozpočet dle Rozpočtové skladby
více
Finanční úřad pro Jihočeský kraj
Pomoc s vyplněním daňových přiznání k dani z nemovitých věcí
více
Obecní úřad Strážkovice - Elektronická úřední deska
Zprovoznění nové elektronické úřední desky
více
Návrh rozpočtového výhledu Mateřské školy Cvrček Strážkovice pro rok 2023-24
více
Návrh rozpočtu Mateřské školy Cvrček Strážkovice pro rok 2022
více
Návrh rozpočtového výhledu obce Strážkovice na roky 2023-24
Rozpočtový výhled 2023-24 dle rozpočtové skladby
více
Návrh rozpočtu obce Strážkovice pro rok 2022
Rozpočet obce dle rozpočtové skladby
více
Svozový plán odpadů na rok 2022
Četnost a termíny svozů jednotlivých druhů odpadů
více
Magistrát města České Budějovice - Veřejná vyhláška - Územní rozhodnutí
Rekonstrukce kabelového vedení NN Komařice, Strážkovice
více
Porovnání položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2020
Porovnání dle cenových předpisů pro vodné a stočné
více
Ministerstvo spravedlnosti ČR - Milostivé léto II
Informace o možném oddlužení vůči státu
více
Mateřská škola Cvrček
Jídelní lístek od 19.9. 2022 - do 23.9. 2022
více
Mateřská škola Cvrček
Jídelní lístek od 12.9. 2022 - do 16.9. 2022
více
Co potřebují děti v MŠ
více
Stravné
více
Úplata za předškolní vzdělávání
více
Školní řád
více
Školní vzdělávací program
více
Oznámení o konání 60. zasedání Zastupitelstva obce Strážkovice
Strážkovice 13.07.2022 od 17.00 hod.

Mateřská škola Cvrček
jídelní lístek od 27.6. 2022 - do 1.7. 2022
více
Mateřská škola Cvrček
Jídelní lístek od 20.6. 2022 - do 24.6. 2022
více
Mateřská škola Cvrček
Jídelní lístek od 13.6.2022 - do 17.6. 2022
více
Mateřská škola Cvrček
Jídelní lístek od 6.6. 2022 - do 10.6. 2022
více
Mateřská škola Cvrček
Zápis do MŠ pro školní rok 2022/2023 - Ukrajina
více
Mateřská škola Cvrček
Zápis do MŠ - Ukrajina
více
Mateřská škola Cvrček Strážkovice
Mateřská škola Cvrček Strážkovice
více
Mateřská škola Cvrček
Nabídka volného pracovního místa asistenta pedagoga
více
Mateřská škola Cvrček Strážkovice
Zveřejnění výsledků zápisu pro školní rok 2022/2023
více
Zápis do MŠ pro školní rok 2022/2023
Dokumenty ke stažení
více
Téma - Jedeme do pohádky od 13.1. 2022 - 19.1.2022
Pracovní listy + omalovánka
více
Řád školní jídelny
Vnitřní řád školní jídelny
více
Pamětní bronzová medaile obce Strážkovice
V prodeji od 20.08.2016
více
Ohlašování pálení
Formulář ohlášení pálení
více