Archiv aktualit

Archiv aktualit

Úřad zastupování státu ve věcech majetkových
Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky
více
Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu - podzim 2023
Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu pro obec Strážkovice a místní části Lomec a Řevňovice se uskuteční v sobotu 07.10.2023.
více
Jikord s.r.o. - Jihočeské letní linky
Spuštění provozu Jihočeských letních linek - Dopravní systém pro turisty a cykloturisty
více
Hostinec Na Návsi - KD Strážkovice
Jídelní lístek 25.09. - 29.09.2023
více
Nabídka zaměstnání Borovany
říjen 2023 - únor 2024
více
Oznámení o konání 14. zasedání Zastupitelstva obce Strážkovice
Strážkovice středa 13.09.2023 od 17.00 hod.
více
Magistrát města České Budějovice
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu cyklistický závod "Okolo Jižních Čech 2023"
více
Klub přátel Strážkovic pořádá Rozloučení s prázdninami
Pátek 01.09.2023 od 17:00 hod.
více
Hostinec Na Návsi - KD Strážkovice
Jídelní lístek 28.08. - 01.09.2023
více
Mateřská škola Cvrček Strážkovice
Úplata za předškolní vzdělávání
více
Magistrát města České Budějovice - Veřejná vyhláška
Opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu - křižovatka III/15521 a MK v obci Lomec
více
Krajský úřad - Jihočeský kraj - Opatření obecné povahy č. 1/23023
Výjimka ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných živočichů
více
Obec Strážkovice - Strážkovické slavnosti 2023
Sobota 12.08.2023 od 17:00 hod. před KD Strážkovice
více
Historické legendy mezi mosty - setkání a výstava historických vozidel s doprovodným programem
Komařice sobota 18.08.2023 od 13:00
více
Hostinec Na Návsi - KD Strážkovice
Jídelní lístek 07.08. - 11.08.2023
více
Zpravodaj MAS Sdružení Růže - srpen 2023
Informace MAS Sdružení Růže
více
Pošta Trhové Sviny hledá listovní doručovatele
více
Obec Komařice - Kulturní program 2023
více
Hostinec Na Návsi - KD Strážkovice
Jídelní lístek 31.07. -04.08.2023
více
Obec Strážkovice - Obecně závazná vyhláška č. 2/2023
O stanovení obecního systému odpadového hospodářství
více
Obec Strážkovice - Obecně závazná vyhláška č. 1/2023
O stanovení systému odpadového hospodářství
více
Obec Strážkovice - Slavnostní otevření dětského hřiště v Lomci
Lomec sobota 29.07.2023 od 15:00 hod.
více
Zápis z 13. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice
více
Oznámení o konání 13. zasedání Zastupitelstva obce Strážkovice
Strážkovice středa 26.07.2023 od 17.00 hod.
více
Rezi.dance Komařice - Sklizeň
Komařice sobota 22.07.2023 Slavnost tance a nového cirkusu v krajině
více
Osvědčení o úspoře emisí za rok 2022
více
Krajský úřad Jihočeského kraje - Opatření obecné povahy č. 1/2023
Výjimka ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných živočichů mníka jednovousého a jelce jesena
více
Obec Strážkovice - Informace pro občany
Sběrný dvůr Růžov - Borovany
více
Přednáška první pomoc pro dospělé
Středa 28.06.2023 od 17:00 hod.
více
Oznámení o konání 27. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
Čtvrtek 22.06.2023 od 10.00 hod.
více
Rozpočtové opatření č. 6/2023
více
Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice
více
Oznámení o konání 12. zasedání Zastupitelstva obce Strážkovice
Strážkovice středa 14.06.2023 od 17.00 hod.
více
Mateřská škola Cvrček Strážkovice
Žádost o přijetí
více
Zápis z 11. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice
více
Finanční úřad pro Jihočeský kraj - Veřejná vyhláška
Oznámení o zveřejnění hromadného předpisného seznamu plátců Daně z nemovitých věcí za rok 2023
více
Obec Komařice - pozvánka na zájezd
Zájezd do Žďáru nad Sázavou sobota 13.05.2023
více
Šablony I - Moderní vzdělávání v MŠ Cvrček
Operační program Jan Amos Komenský
více
Strážkovický Den matek - KD Strážkovice
Pátek 12.05.2023 od 18:00 hod
více
Zápis z 10. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice
více
Oznámení o konání 26. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
Čtvrtek 11.05.2023 od 10.00 hod.
více
Návrh Závěrečného účtu obce Strážkovice za rok 2022
více
Zápis z 9. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice
více
MAS Sdružení Růže pomáhá domácnostem se žádostmi na zateplení domů
Nová zelená úsporám light
více
Oznámení o konání 9. zasedání Zastupitelstva obce Strážkovice
Strážkovice středa 10.05.2023 od 17.00 hod.
více
Záměr obce Strážkovice pronajmout nemovitý majetek
Pronájem Hostince na Návsi v KD Strážkovice
více
EG.D, a.s. - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Čtvrtek 04.05.2023 08:00 - 13:00 hod.

Slet čarodějnic - Čarodějnický průvod
Neděle 30.04.2023 od 18:00 hod.
více
Dětský karneval - KD Strážkovice
Sobota 15.04.2023 od 15:00 hod.
více
Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu - jaro 2023
Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu pro obec Strážkovice a místní části Lomec a Řevňovice se uskuteční v sobotu 15.04.2023.
více
Zápis z 8. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice
více
Oznámení o konání 8. zasedání Zastupitelstva obce Strážkovice
Strážkovice středa 12.04.2023 od 17.00 hod.
více
Velikonoční turnaj ve stolním tenise - KD Strážkovice
Pátek 07.04.2023 od 12:30 hod.
více
Obec Strážkovice - nález zvířete -psa
Nález feny křížence černé barvy s bílými znaky
více
Hledání Velikonočního pokladu - Mateřská škola Cvrček Strážkovice
Středa 05.04.2023 od 16:00 hod.
více
Ukliďme si doma ve Strážkovicích 2023
Poděkování
více
Ukliďme si doma v Lomci 2023
Poděkování
více
Ukliďme Česko - Ukliďme si doma v Lomci
Sobota 01.04.2023 Lomec od 13:00 hod.
více
Ukliďme Česko - Ukliďme si doma ve Strážkovicích
Sobota 01.04.2023 Strážkovice od 13:00 hod.
více
Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice
více
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků parcel
více
Rozpočtové opatření č. 3/2023
více
Obec Strážkovice - Třídění textilu
Instalace kontejneru na třídění textilu
více
My v tom Jihočechy nenecháme II - podpora rodin s dětmi do 3 let
Poskytovatel dotace Jihočeský kraj a obec Strážkovice
více
Svozový plán odpadů na rok 2023
Četnost a termíny svozů jednotlivých druhů odpadů
více
Obec Strážkovice Rozpočet obce na rok 2023
Schválený Rozpočet dle Rozpočtové skladby
více
Obec Strážkovice Rozpočtový výhled obce na roky 2024-25
Schválený Rozpočtový výhled dle Rozpočtové skladby
více
Vybavení KD Strážkovice a Knihovny obce Strážkovice
Poskytovatel Státní zemědělský intervenční fond
více
Ministerstvo zemědělství
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
více
Ministerstvo vnitra ČR
Informace o chystaných změnách v oblasti datových schránek
více
EG.D, a.s. - Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků)
Potřeba ořezu, příp. odstranění dřevin

Vybavení KD Strážkovice a Knihovny obce Strážkovice
Poskytovatel Státní zemědělský intervenční fond
více
Dětské hřiště Lomec
S podporou nadačního příspěvku Nadace ČEZ
více
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Seznam nedostatečně označených nemovitostí v katastru nemovitostí
více
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Zařazení lokality Strážkovice do národního seznamu evropsky významných lokalit soustavy Natura 2000
více
Prázdniny
Prázdniny 2023/2024
více
Organizace školního roku 2023/2024
Rozpis akcí na školní rok 2023/2024
více
Nově otevřená restaurace v budově KD Strážkovice - Hostinec Na Návsi
více
Dětské hřiště v Lomci
více
Dětské hřiště Lomec
S podporou nadačního příspěvku Nadace ČEZ
více
Mateřská škola Cvrček Strážkovice
Vnitřní a provozní řád školní jídelny
více
Stravné
Výše a platba stravné
více
Poplatky za komunální odpad a psy pro rok 2023
Výše poplatků a jejich splatnost
více
Pamětní bronzová medaile obce Strážkovice
V prodeji od 20.08.2016
více
Ohlašování pálení
Formulář ohlášení pálení
více