Archiv aktualit

Archiv aktualit

Oznámení o konání 18. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
Čtvrtek 16.06.2022 od 10.00 hod.

Osvědčení o úspoře emisí za rok 2021
více
Podané informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
Informace o podání odpovědí na otázky týkající se Ukrajiny
více
Magistrát města České Budějovice - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Stanovení přechodné úpravy provozu na komunikaci II/155 a II/156 - modernizace silnice II/157 a II/155 Borovany
více
Rozpočtové opatření č. 05/2022
více
TJ Nová Ves - staň se fotabalistou/kou
Nábor fotbalistů/tek
více
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Seznam nedostatečně označených nemovitostí v katastru nemovitostí
více
Magistrát města České Budějovice - Veřejná vyhláška
Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na komunikacích II/155, II/156, III/15523, III/15525, III/15529
více
Ministerstvo práce a sociálních věcí - Úřad práce
Informace pro odběratele energií v režimu DPI
více
Usnesení vlády České republiky
Vyhlášení nouzového stavu
více
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Zařazení lokality Strážkovice do národního seznamu evropsky významných lokalit soustavy Natura 2000
více
Poplatky za komunální odpad a psy pro rok 2022
Výše poplatků a jejich splatnost
více
Obec Strážkovice - Stanovení ceny vodného a stočného platné od 01.01.2022
Platba bude uplatňována ve dvousložkové formě
více
Mateřská škola Cvrček Strážkovice Rozpočtový výhled pro rok 2023-24
Schválený Rozpočtový výhled MŠ Cvrček Strážkovice pro rok 2023-2024
více
Mateřská škola Cvrček Strážkovice Rozpočet pro rok 2022
Schválený Rozpočet Mateřské školy Cvrček Strážkovice
více
Obec Strážkovice Rozpočtový výhled obce na roky 2023/24
Schválený Rozpočtový výhled dle Rozpočtové skladby
více
Obec Strážkovice Rozpočet obce na rok 2022
Schválený Rozpočet dle Rozpočtové skladby
více
Finanční úřad pro Jihočeský kraj
Pomoc s vyplněním daňových přiznání k dani z nemovitých věcí
více
Obecní úřad Strážkovice - Elektronická úřední deska
Zprovoznění nové elektronické úřední desky
více
Návrh rozpočtového výhledu Mateřské školy Cvrček Strážkovice pro rok 2023-24
více
Návrh rozpočtu Mateřské školy Cvrček Strážkovice pro rok 2022
více
Návrh rozpočtového výhledu obce Strážkovice na roky 2023-24
Rozpočtový výhled 2023-24 dle rozpočtové skladby
více
Návrh rozpočtu obce Strážkovice pro rok 2022
Rozpočet obce dle rozpočtové skladby
více
Svozový plán odpadů na rok 2022
Četnost a termíny svozů jednotlivých druhů odpadů
více
Magistrát města České Budějovice - Veřejná vyhláška - Územní rozhodnutí
Rekonstrukce kabelového vedení NN Komařice, Strážkovice
více
Porovnání položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2020
Porovnání dle cenových předpisů pro vodné a stočné
více
Mateřská škola Cvrček
jídelní lístek od 27.6. 2022 - do 1.7. 2022
více
Mateřská škola Cvrček
Jídelní lístek od 20.6. 2022 - do 24.6. 2022
více
Mateřská škola Cvrček
Jídelní lístek od 13.6.2022 - do 17.6. 2022
více
Mateřská škola Cvrček
Jídelní lístek od 6.6. 2022 - do 10.6. 2022
více
Mateřská škola Cvrček
Zápis do MŠ pro školní rok 2022/2023 - Ukrajina
více
Mateřská škola Cvrček
Zápis do MŠ - Ukrajina
více
Mateřská škola Cvrček Strážkovice
Mateřská škola Cvrček Strážkovice
více
Mateřská škola Cvrček
Nabídka volného pracovního místa asistenta pedagoga
více
Mateřská škola Cvrček Strážkovice
Zveřejnění výsledků zápisu pro školní rok 2022/2023
více
Zápis do MŠ pro školní rok 2022/2023
Dokumenty ke stažení
více
Téma - Jedeme do pohádky od 13.1. 2022 - 19.1.2022
Pracovní listy + omalovánka
více
Mateřská škola Cvrček Strážkovice
Školní řád platný od 1.1. 2022
více
Řád školní jídelny
Vnitřní řád školní jídelny
více
Pamětní bronzová medaile obce Strážkovice
V prodeji od 20.08.2016
více
Ohlašování pálení
Formulář ohlášení pálení
více