Archiv aktualit

Archiv aktualit

Záměr obce Strážkovice pronajmout nemovitý majetek
Pronájem nebytového prostoru ve vlastnictví obce Strážkovice za účelem prodeje potravin
více
Mateřská škola Cvrček Strážkovice
Sdělení mateřské školy - vyhlášení karantény
více
Mateřská škola Cvrček Strážkovice
Sdělení mateřské školy - znovuotevření po karanténě
více
Mateřská škola Cvrček
Jídelní lístek od 3.1. 2022 - do 7.1. 2022
více
Obec Strážkovice - Obecně závazná vyhláška č. 1/2021
O místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.
více
Magistrát města České Budějovice - Veřejná vyhláška
Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na komunikacích II/155, II/156 a II/157 stavba "Oprava mostu Na II/155 Trocnov"
více
Poplatky za komunální odpad a psy pro rok 2022
Výše poplatků a jejich splatnost
více
Obec Strážkovice - Stanovení ceny vodného a stočného platné od 01.01.2022
Platba bude uplatňována ve dvousložkové formě
více
Mateřská škola Cvrček Strážkovice Rozpočtový výhled pro rok 2023-24
Schválený Rozpočtový výhled MŠ Cvrček Strážkovice pro rok 2023-2024
více
Mateřská škola Cvrček Strážkovice Rozpočet pro rok 2022
Schválený Rozpočet Mateřské školy Cvrček Strážkovice
více
Obec Strážkovice Rozpočtový výhled obce na roky 2023/24
Schválený Rozpočtový výhled dle Rozpočtové skladby
více
Obec Strážkovice Rozpočet obce na rok 2022
Schválený Rozpočet dle Rozpočtové skladby
více
Jikord s.r.o. - Jihočeské zimní linky (skibusy)
Autobusem nejen na lyže
více
Finanční úřad pro Jihočeský kraj
Pomoc s vyplněním daňových přiznání k dani z nemovitých věcí
více
Magistrát města České Budějovice - Veřejná vyhláška
Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na komunikacích II/155, II/156 a II/157 stavba "Uzavírka most Trocnov - změna"
více
Obecní úřad Strážkovice - Elektronická úřední deska
Zprovoznění nové elektronické úřední desky
více
Návrh rozpočtového výhledu Mateřské školy Cvrček Strážkovice pro rok 2023-24
více
Návrh rozpočtu Mateřské školy Cvrček Strážkovice pro rok 2022
více
Návrh rozpočtového výhledu obce Strážkovice na roky 2023-24
Rozpočtový výhled 2023-24 dle rozpočtové skladby
více
Návrh rozpočtu obce Strážkovice pro rok 2022
Rozpočet obce dle rozpočtové skladby
více
Rozpočtové opatření č. 11/2021
více
Svozový plán odpadů na rok 2022
Četnost a termíny svozů jednotlivých druhů odpadů
více
Magistrát města České Budějovice - Veřejná vyhláška - Územní rozhodnutí
Rekonstrukce kabelového vedení NN Komařice, Strážkovice
více
Závěrečný účet obce Strážkovice za rok 2020
více
Osvědčení o úspoře emisí za rok 2020
více
Porovnání položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2020
Porovnání dle cenových předpisů pro vodné a stočné
více
Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 - Příloha č. 2
O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
více
Obecně závazná vyhláška č. 1/2020
O úhradě vodného a stočného ve dvousložkové formě
více
Obecní úřad Strážkovice
Veřejná vyhláška č. 1/2020
více
Téma - Jedeme do pohádky od 13.1. 2022 - 19.1.2022
Pracovní listy + omalovánka
více
Mateřská škola Cvrček Strážkovice
Školní řád platný od 1.1. 2022
více
Řád školní jídelny
Vnitřní řád školní jídelny
více
Pamětní bronzová medaile obce Strážkovice
V prodeji od 20.08.2016
více
Ohlašování pálení
Formulář ohlášení pálení
více